ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชุตินันท์ วัชรกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยวินิจฉัยด้วยภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Breast imageจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รังสีวิทยาวินิจฉัยมหาวิทยาสงขลานครินทร์
แพทย์ฝึกหัดมหาวิทยาสงขลานครินทร์
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2562 - 2563รังสีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2562 - 2563parttimeโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
2558 - 2563parttimeโรงพยาบาลปิยะเวท
2559 - 2562รังสีแพทย์ศูนย์สิริกิตต์เพื่อมะเร็งเต้านม รพ.จุฬาลงกรณ์
2558 - 2562รังสีแพทย์BNH