ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนสาขาการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2560อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล