ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนสาขาการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2560อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.