ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มาริษา เจริญวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด แผนกอายุรกรรมทั่วไป
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-20:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันพุธ08:00-20:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.