ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มาริษา เจริญวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-20:00ทุกสัปดาห์
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันพุธ08:00-20:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.