ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เบญจพร นันทสันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
LLL Course Certification for Nutritional SupportThe European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ประกาศนียบัตรผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์(Robotic surgery)Intuitive Surgical Training CenterCaliforniaUSA.
Certification of Advanced Minimally Invasive&Bariatric SurgeryUniversity of California San Francisco
Certification of Foregut Surgery and Minimally Invasive Surgery fellowshipOregon Health and Science University(OHSU)Oregon USA
ประกาศนียบัตร ผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง ทางด้านลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก(Laparoscopic Colorectal Surgery)Seoul St.Marys hospital .Catholic UniversitySeoulKorea
Certification of Colorectal surgery and surgical oncology international scholarTokyo Medical and Dental University Tokyo Japan
ประกาศนียบัตร อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป (Minimally Invasive Surgery)คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2562แพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2558 - 2559แพทย์เฟลโล่ว อนุสาขาส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลศิริราช
2553 - 2554แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.