ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลพยาบาลราชวิถี
สูติศาสตร์และนรีเวชศาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.