ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เดชา วิมลไชยจิต

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรม ทางเดินอาหาร(GI)

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทย
Residencies: อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทย
Residencies: อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทย
Residencies: อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม ทางเดินอาหาร(GI)

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.