ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วชิระ โรจน์พิศาลวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Internshipsวชิรพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2559ศัลยแพทย์รพ.ลาดพร้าว
2558 - 2559ศัลยแพทย์รพ.กรุงเทพ หัวหิน
2547 - 2557ศัลยแพทย์รพ.ไทยนครินทร์
2529 - 2547ศัลยแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.