ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อันน์เกตุ ภักดิกมล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาจักษุวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์