ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลี่ยน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
family medicineรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์ฝึกหัดรพ.พระนครศรีอยุธยา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2562อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.รามาธิบดี