ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ทิวบุญ ศรีพจนารถ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Hair resteration treatment and surgeryInternational siciety of Hair restoration surgery (ISHRC)DHT hair center
ตจวิทยาหน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์สูตินารีเวชรพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.