ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Doctor of medical, our lady of fatima University, Philippine internal medicine, Rajavithi Hospital
Fellowship: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี
Master degree of public and private management, NIDA
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ