ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิศรุต สามัคคีธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ( Facial Plastic and Reconstructive Surgery )-
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกหู
วันอาทิตย์09:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกหู
วันอาทิตย์09:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกหู
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.