ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อังกูร อนุวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Minimally Invasive Surgeryรพ.ราชวิถี
ว.ศัลยกรรมทั่วไปรพ.ราชวิถี
Internshipsสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง
แพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2558อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรมกลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตำรวจ
2556 - 2556อาจารย์ศัลยแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ราชวิถี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.