ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Vascular SurgeryMaimonides Medical Center New York
General SurgeryMontefiore Medical CenterAlbert EinsteinCollege of Medicine New York
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560Vascular SurgeonVascular Associates of Southern Californai (VASC)
2552 - 2556General SurgeonMarion VA Medical Center USA
2545 - 2546Internship in General SurgeryHarlem Hospital Center Columbia University New York
2544 - 2545ศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จ.ปทุมธานี
2541 - 2543ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.