ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2562กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
2559 - 2562กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลพญาไท1
2548 - 2554กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ
2543 - 2548อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก-ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2541 - 2543กุมารแพทย์โรงพยาบาลตากสิน จันทบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-14:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.