ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สิรพัชร โพธิ์พุก

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกและข้อ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันพุธ08:00-20:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.