ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สิรพัชร โพธิ์พุก

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกและข้อ