ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรนภา แซ่ตั้ง

ศูนย์ทางการแพทย์ :กุมารเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์00:09-13:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์กุมารเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.