ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Board Certifications : โสตศอนาสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- นายแพทย์ 5โรงพยาบาลสีคิ้ว
- แพทย์เวชปฎิบัติโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
- นายเเพทย์ 4โรงพยาบาลอุดรธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์12:00-20:00ทุกสัปดาห์หู คอ จมูก
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์หู คอ จมูก
วันพุธ08:00-20:00ทุกสัปดาห์หู คอ จมูก
วันพฤหัส09:00-19:00ทุกสัปดาห์หู คอ จมูก
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์หู คอ จมูก
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.