ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคไตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2560แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคไตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2555 - 2557แพทย์ประจำบ้านต่อยอด กุมารเวชศาสตร์โรคไตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2552 - 2555แพทย์ประจำบ้าน กุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2550 - 2552แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลหนองบัวแดง
2549 - 2550แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลชัยภูมิ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.