ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นส.อรญา หิมกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Master of ConsellingMonach University
Psychotherapy & Counselling Federation of AustraliaAustralian Conselling Association Australian Register of Consellor and psychotherapist
Bachelor of Arts(Psychology)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันศุกร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.