ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ต้อหินรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
จักษุวิทยารพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์ฝึกหัดรพ.สกลนคร
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2563ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อาจารย์แพทย์รพ.วชิรพยาบาล
2552 - 2555แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยารพ.รามาธิบดี
2551 - 2552internรพ.บรรพตพิสัย
2549 - 2551internรพ.สกลนคร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันเสาร์15:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.