ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ สาขากุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2558ศึกษาต่อ สาขา กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี
2553 - 2556นายแพทย์ระดับปฎิบัติการกองแพทย์หลวงสวนจิตรดา
2550 - 2553ศึกษาต่อ สาขา กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
2548 - 2550นายแพทย์ 4กองแพทย์ควงสวนจิตรดา
2547 - 2548นายแพทย์ 4โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช