ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.พ.อ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.