ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ณิชา ลิ้มตระกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาพัฒนาการและพฤฒิกรรมเด็กภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ว.กุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
Internshipsคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร08:30-10:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.