ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศัลยกรรมกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร12:00-14:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.