ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies อายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตรบัณฑิตม.มหิดล (ศิริราช)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันอังคาร08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันเสาร์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.