ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ไกรนนท์ วสุเพ็ญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง กระดูกและข้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2562แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกระดูกสันหลังรพ.พรรษามหาวชิราลงกรณ์