ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ผดุงรัฐ เฮงเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด มะเร็งศีรษะ ลำคอภาควิชา โสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี
วว.โสต ศอ นาสิกคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
แพทย์ใช้ทุนรพ.กระบี่
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก หู คอ จมูก
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร17:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์15:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.