ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จุฑาภรณ์ อุทัยแสน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ( Gynaecological Oncology )-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )-
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2560แพทย์ชำนาญการสถาบันบำราศนราดูร
2560 - 2560special instrutor อาจารย์พิเศษโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2555 - 2560แพทย์ part timeโรงพยาบาลนครธน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.