ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2559แพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลตากสิน
2555 - 2554รักษาการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเต่างอย
2552 - 2553นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบลสกลนคร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์12:00-14:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์16:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์12:00-14:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์16:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์12:00-14:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.