ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคติดเชื้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.อายุรศาสตร์รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2551Internshipsรพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ13:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.