ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(NEU)พญ.ชาภา ภู่ประเสริฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Internshipsรพ.ร้อยเอ็ด
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560นายแพทย์ชำนาญการรพ.พระปกเกล้า
2554 - 2555นายแพทย์ปฎิบัติการรพ.เมี่ยงสรวง