ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรทิพย์ อยู่ในศิล

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Nutrition and Dietetics (International Program)มหาวิทยาลัยมหิดล
Occupational Medicineโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.