ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กรกฎ นามเสนาะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :สูติ-นรีเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
- Internships แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
- Fellowships การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- Residencies แพทย์ประจำบ้านสูตินรีเวช- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-20:00ทุกสัปดาห์
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-20:00ทุกสัปดาห์
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.