ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กรกฎ นามเสนาะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :สูติ-นรีเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
- Internships แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
- Fellowships การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- Residencies แพทย์ประจำบ้านสูตินรีเวช- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า