ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพเด็กและวัคซีน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่มคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์ใช้ทุนรพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2562อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2558 - 2560Research Fellowship in pediatric rheumatologyUniversity college london great amond shat hospital

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.