ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ภณิดา แสวงศักดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร โรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558แพทยืประจำบ้านต่อยอด โรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2551 - 2553นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลบางประกง
2550 - 2551แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.