ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุรักษ์ พัฒนกนก

ศูนย์ทางการแพทย์ :ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ตา
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์ตา
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์ตา
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์ตา
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์ตา
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง