ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
- ปริญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Residencies แพทย์อายุรกรรมโรคระบบประสาทสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์