ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PBC) พญ.ภัทรพร จุ้ยยิ้ม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก รักษาความงาม
วันจันทร์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก รักษาความงาม
วันจันทร์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก รักษาความงาม
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก รักษาความงาม
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.