ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมทั่วไปมหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2553ศัลยแพทย์ทั่วไปศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแผนกศัลยกรรม รพ.สุรินทร์
2553 - ศัลยแพทย์ตกแต่งแผนกศัลยกรรม รพ.กลาง