ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เอกพจน์ จิตพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันพฤหัส09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันพฤหัส09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.