ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กิตติ บูรณวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
American Board of Medical GeneticsThe Johns Hopkins University School of Medicine /Maryland/ USA
ว.อายุรศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2561รอง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2538 - 2539แพทย์ใช้ทุนรพ.ค่ายสุรนารี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.