ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพุธ13:00-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.