ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สามิตรา กลีบบุบผา

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
- หลักสูตรอบรม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (Preventive medicine : Mental Health) โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข
-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- หลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบกร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทย์จีนเทียนจิน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- - แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลบางระจัน และโรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
- - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- - ปัจจุบัน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท นวมินท

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.