ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ลลิต์ภัทร ชัยกล้าหาญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Laser Surgeryคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
MSC in Dermatology Skills & Tratmentuniversity of Hertforshire
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.