ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพเด็กและวัคซีน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กุมารเวศาสตรืโรคต่อมไร้ท่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รพ.วชิระภูเก็ต
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2562กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส16:30-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.