ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรกมล อินกองงาม

ศูนย์ทางการแพทย์ :เวชศาสตร์ป้องกัน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์เวชศาสตร์ป้องกัน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.