ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร Neuro UrogynamicInnsbruck University
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2560นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเลิศสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.